Bestyrelsesposter:

Erik Rauff har i tidens løb været medlem af over 30 virksomhedsbestyrelser.

Han har været/er formand i følgende virksomheder fra deres opstart, til at de nu er globale aktører:

  • SBS – International, som er en global gruppe af virksomheder som servicerer marine kedler.
  • VMS Group A/S, som er en global gruppe af virksomheder som servicerer marine diselmotorer.
  • Nordan Marine, som er en virksomhed som globalt servicerer marine gas cargo pumper.
  • Green Instruments, som er en global producent af marine monitorerings instrumenter.